Godziny przyjęć:
poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00

KANCELARIA SUPREMUS

SPRAWY PROCESOWE

 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych
 • reprezentowanie przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi
 • zastępstwo w postępowaniach polubownych oraz mediacjach
 • reprezentowanie w postępowaniach egzekucyjnych
 • reprezentujemy Klienta na każdym etapie sprawy

WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI

 • wezwania do zapłaty
 • monity telefoniczne
 • zastępstwo w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, z naciskiem na szybkość i sprawność postępowań

SPRAWY ODSZKODOWAWCZE

 • dochodzimy naprawienia szkód na osobie i majątkowych
 • szkody z wszelkiego rodzaju tytułów:
  • wypadki komunikacyjne
  • błędy w sztuce lekarskiej
  • naruszenia dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych
 • zasadnicze honorarium pobieramy po uzyskaniu odszkodowania

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

 • sprawy z zakresu prawa budowlanego
 • sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami
 • sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego
 • koncesje, zezwolenia
 • spory między jednostką a organami samorządu lub państwowymi

SPRAWY GOSPODARCZE

 • tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek (zakładanie spółek), fundacji i stowarzyszeń
 • obsługa prawna w zakresie bieżących spraw spółek (obsługa prawna przedsiębiorstw)
 • sprawy między wspólnikami/akcjonariuszami a spółką
 • sprawy z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • sporządzanie umów

SPRAWY Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH

 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od zakładów ubezpieczeń
 • analiza prawna polis oraz OWU

SPRAWY CYWILNE

 • sporządzanie umów
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy dot. nieruchomości (zasiedzenia, zniesienia współwłasności)
 • sprawy spadkowe
 • dochodzenie odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Kompleksowa obsługa zamawiających oraz uczestników w zakresie postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności:

 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia
 • przygotowanie i ocena prawna siwz
 • przygotowanie ofert
 • ocena zgodności ofert z siwz
 • przygotowywanie protestów, odwołań i skarg
 • reprezentacja na wszystkich etapach postępowania

SPRAWY PRACOWNICZE

 • doradztwo w zakresie stosunku pracy (zawieranie i rozwiązywanie umów)
 • dochodzenie wynagrodzeń za pracę
 • sprawy z zakresu zakazu konkurencji

SPRAWY RODZINNE

 • sprawy rozwodowe (rozwody Toruń)
 • sprawy zniesienia wspólności majątkowej
 • sprawy o podział majątku
 • sprawy alimentacyjne

POZWY ZBIOROWE

 

Tagi dla strony: RADCA PRAWNY TORUŃ, KANCELARIA TORUŃ, PRAWNIK TORUŃ, ZAKŁADANIE SPÓŁEK, OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORSTW, POZWY ZBIOROWE, PORADY PRAWNE TORUŃ, ROZWODY TORUŃ

 

Kancelaria Prawnicza SUPREMUS Toruń. U nas skorzystasz z usług prawnika, radcy prawnego. Świadczymy kompleksową obsługę prawną od porad prawnych aż po windykację.

ul. Reja 8/4, 87-100 Toruń, tel./fax +48 (56) 637-16-37, e-mail: kancelaria@supremus.torun.com.pl

KANCELARIA TORUŃ

Supremus kancelaria radcy prawnego w miescie Toruń

RADCA PRAWNY TORUŃ

Supremus kancelaria radcy prawnego w miescie Toruń

ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE TORUŃ

Supremus kancelaria radcy prawnego w miescie Toruń

Zadośćuczynienie

Odszkodowania komunikacyjne i dochodzenie odszkodowań Toruń, zadośćuczynienie za krzywdę

ekrany diodowe firma informatyczna toruń ogrody toruń Biuro rachunkowe

Kancelaria toruń oferuje dochodzenie odszkodowań, skuteczne odszkodowania Toruń

Porady prwane toruń, radca prawny prawnik i adwokat w Toruniu.